Orange Miasteczko Myśli – animacje

W zakres realizacji zlecenia wchodziła produkcja animacji na potrzeby debaty Miasteczko Myśli IV organizowanej przez firmę Orange. Serię animacji zrealizowano na podstawie dostarczonych przez klienta scenariuszy oraz materiałów graficznych.