Animacje Reklamowe

Animacje reklamowe zaraz obok filmów reklamowych są najskuteczniejszym środkiem dotarcia do klienta, a dzięki swoim możliwościom technicznym jedynym ograniczeniem w ich tworzeniu jest nasza wyobraźnia. Animacje reklamowe również są jedną z bardziej skomplikowanych ze sztuk – dzięki temu jednak możemy zaprezentować nasz produkt, nasze przesłanie i ideę w dokładnie taki sposób, jaki tylko uznamy za stosowny.

Animacje reklamowe mogą korzystać z dowolnej z technik, jakie zna ludzkość i oferują współczesne możliwości techniczne m.in.

– Animacje 3D

-Animacje 2D

– Animacje poklatkowe

Dobierając odpowiednią technikę do scenariusza oraz specyfiki produktu jesteśmy w stanie odpowiednio uwydatnić i wskazać największe przymioty reklamowanego produktu czy usługi, oraz zaprezentować je w najdogodniejszym świetle i otoczeniu.

 

Animacje reklamowe pozwalają na bezproblemową realizację wymagań klienta.

Animacje reklamowe- lech

W naszej firmie realizujemy animacje reklamowe według projektu, storyboardu i scenariusza dostarczonego przez klienta, lub wraz z klientem opracowujemy scenariusz i zajmujemy się w całości przygotowaniem kompleksowo procesu produkcji, postprodukcji oraz przygotowania do emisji animacji.  Taki proces wygląda następująco:

1. Przygotowanie i preprodukcja – wraz z klientem określamy główne cele animacji reklamowej, którą tworzymy, grupę docelową odbiorców, wartości, jakie chcemy przekazać, styl animacji oraz technikę wykonania. W trakcie tego kroku powstaje brief projektu.

2. Scenariusz – w skład, którego wchodzą informacje o dokładnej treści animacji, dialogach, budowie scen, muzyce i ścieżce lektorskiej

3. Materiały graficzne i audio – zależnie od rodzaju animacji w tym momencie przygotowywane są takie elementy jak:

– grafika 2D

– animatic (wersja robocza animacji)

– modele 3D obiektów

-ścieżka dźwiękowa – wybór odpowiedniej ścieżki dźwiękowej to jeden z ważniejszych elementów tego etapu produkcji

– ścieżka lektorska – nagranie lektorskie według wytycznych scenariusza

4. Produkcja i dopracowanie – wykonanie animacji w całości i złożenie jej wraz z dźwiękiem i lektorem oraz naniesienie ewentualnych poprawek.

5. Emisja – przekazanie zrealizowanego i zaakceptowanego projektu klientowi lub bezpośrednio do emisji we wcześniej ustalonym medium.

Nasze realizacje: Animacje