Filmy korporacyjne

Filmy korporacyjne to rodzaj reklamy, której głównym zadaniem jest prezentacja zalet firmy, jej działalności i profilu firmy. Prezentują najlepsze cechy firm niezależnie od ich profilu działania i wielkości.

Filmy korporacyjne - produkcja

Materia filmowa już od pewnego czasu wykorzystywana jest przez firmy w celu budowania wizerunku, podnoszenia świadomości marki czy morale pracowników. Najczęściej jednak niestety są to długie statyczne ujęcia, nudne teksty i brak dynamiki. My proponujemy coś zupełnie innego – film korporacyjny z prawdziwego zdarzenia i zrealizowany przy użyciu najnowszych technik filmowych, i animacyjnych.

Filmy promocyjne mogą trwać dwie minuty i więcej, ale oczywiście wszystko to uzależnione jest od celu, w jakim powstaje film. A może on być kierowany:

do obecnych klientów – w celu podkreślenia wartości firmy, polepszenia i ocieplenia wizerunku

do potencjalnych klientów – w celu podniesienia świadomości marki i podkreślenia jej profesjonalizmu

do pracowników firmy – w celu ocieplenia wizerunku firmy, podkreślenia związku z firmą, podniesienia morale

Filmy korporacyjne różnią się od sporów reklamowych tym, że głównym zadaniem spotów jest promocja i sprzedaż produktu lub usługi firmy, a film korporacyjny to promocja firmy, jako całości, budowanie marki i jej świadomości wśród klientów.

Tworzone są zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy w celu podnoszenia morele pracowników ich świadomości marki, którą reprezentują, jak również na potrzeby zewnętrzne w celach promocyjnych.

Ostatnie z naszych realizacji:

Fabryka Formy – 2 urodziny

Arjohuntleigh – filmy