781355430 splasz@splaszfx.pl

Tu animujemy

Formularz kontaktowy

Więcej info

W firmie SplaszFX odpowiadamy na każde zapytanie. Przesyłając zapytanie do naszej firmy prosimy o podawanie jak największej ilości szczegółów. Jeśli to możliwe prosimy o ramowy scenariusz filmu/animacji lub/i techniki w jakiej materiał ma być zrealizowany.

telefon: +48 781 355 430

e-mail: splasz@splaszfx.pl