Ostróda Reggae Festival 2011

Zlecenie obejmowało stworzenie animowanych loopów i spotów listy sponsorów, organizatorów, patronów medialnych oraz firm wspierających dla największego festiwalu muzyki reggae w Polsce Ostróda Reggae Festival 2011 w Ostródzie. Klimat animacji miał nawiązywać do tematu przewodniego festiwalu i kolorów z nią związanych odnoszących się do tradycji kultury reggae.