Hireoperator.uk – compositing, green screen

Projekt obejmował konsultacje przy powstawaniu scenariusza oraz przygotowanie całości spotu informacyjno reklamowego brytyjskiego serwisu dla pracowników i pracodawców z branży budowlanej Hitreoperator.uk.

Całość realizacji obejmowała obróbkę materiału wideo przesłanego przez klienta, kluczowanie materiału green screen, przygotowanie animowanych teł i wszystkich elementów animacji oraz końcowy compositing całości.