Droga na Szczyt – Tylko dla Mistrzów

Animacje przygotowane na potrzeby spotkania firmy Boehringer Ingelheim, całość imprezy była realizowana przez agencję AMS Concert.

Zlecenie obejmowało:

przygotowanie scenariusza animacji,

formy graficznej animacji teaserów/animowanych zaproszeń

animacja materiału graficznego

Realizacja: grudzień 2011