Autostrada Wielkopolska XX koncesji

Seria animacji przygotowana na potrzeby eventu organizowanego z okazji XX lecia koncesji Autostrady Wielkopolskiej. 

W animacji zostały wykorzystane mapy poglądowe autostrady, schematy, mapy geodezyjne oraz grafiki klienta. 

W przygotowaniu użyte zostały programy Adobe After Effects, Cinema 4D oraz Ps i Ai.