Animacja intro – Nursing English

Główną częścią zlecenia była animacja intro wykonana precyzyjnie wg. wytycznych zlecającego. Animacja do wykorzystania, jako wstęp do materiałów wideo firmy.
Kolejna część zlecenia obejmowała przygotowanie materiału wideo do emisji, czyli:

– usunięcie niepożądanych elementów z materiału wideo

– usunięcie logotypów

– usunięcie identyfikacji wizualnej firm trzecich

– retusz materiału wideo

W trakcie realizacji zostały użyte programy:

Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder